Background

Us­kal­lat­ko hajauttaa? Miten hallita pää­tök­sen­te­koa kun työ tehdään ympäri maailmaa? - Kai Konola, Halton Group

Onko hajautus vai keskitys oikea ratkaisu? Miten valittu ratkaisu vaikuttaa stra­te­gian to­teu­tu­mi­seen ja or­ga­ni­saa­tion re­si­liens­siin? Mitä ko­ke­muk­sia on ihmisten osal­lis­ta­mi­ses­ta pää­tök­sen­te­koon? Vai­kut­ta­vat­ko eri kult­tuu­rit pää­tök­sen­te­koon?

Kuuntele seuraavilta alustoilta:

Supla 

Spotify

Apple Podcasts

Buzzsprout

Stitcher  

Lisää tietoa:

https://halton.com/ 

Jaa tämä artikkeli
Hazy mountains

Yh­teys­tie­dot

Päivi Heikinheimo

paivi.heikinheimo@keyconsulting.fi

+358 400 503864

www.keyconsulting.fi

www.yritaoikein.fi

www.menestystarinaksi.blogspot.fi  

1621179834587_P%C3%A4ivi%20Heikinheimo-me.jpg

Päätä oikein!

Podcast päätöksenteon parantamiseksi

Logo%2025.1.2021-me.png

Yritä oikein!

Podcast siitä, miten menestyt yrittäjänä 

1629216111586_Yrit%C3%A4%20oikein!-me.jpg